Nybygning i Vedbæk

Det unikke byggefelt direkte til Øresund, en lokalplan der anviser hvide bygninger og mørke tage har sammen med bygherres ønske om at bygge et træhus i New England stil, ledt til denne villas tilblivelse. Endnu et vigtig parameter som bygningen skulle honorere på denne østvendte kyst var, at aftensolen skulle falde på terrassen på en måde, hvorpå udsigten ikke gik tabt.

Grundens karakter ledte til et vinkelhus i to etager, som hierarkisk naturligt deler de smukke stuer og opholdsrum med front mod vandet og de praktiske rum mod land. Dette design gav også mulighed for at anlægge en suveræn aftenterrasse med sol til kl. 21 ved midsommer, samtidigt med at udsigten over Øresund kan nydes.

Huset er bygget i færdigproducerede træelementer i længder på op til 18 meter med koblede vinduer og yderbeklædning monteret fra fabrik. Således er risiko for fugt under byggeriet minimeret i konstruktionerne og fremdriften med indvendige apteringsarbejder har kunnet pågå umiddelbart herefter, hvilket har reduceret byggetiden betragteligt for et hus af denne størrelse.

Bygningen er udført med et gennemgående materialevalg af eg og natursten. Lofterne er f.eks udført som et synligt grid af sandblæste egetræsbjælker ophængt under de bærende lofter. Godt 40 tons eg er der gået til lofterne. En designfeature udført efter bygherres idéer og ønske om, at træhuset også skulle være synligt indvendigt.